Monday, 26 September 2016

வீதி31

வீதி கலை இலக்கிய களமத 31 வது கூட்டம் ஞாயிற்றுக்கிழமை 25.09.16 அன்று புதுக்கோட்டை ஆக்ஸ்போர்டு உணவுக்கல்லூரியில் மாத இதழ்கள் கண்காட்சியுடன் தொடங்கியது. 

No comments:

Post a Comment